Slovenské národné literárne múzeum v Martine

slovenske literarne muzeum martinSlovenské národné literárne múzeum (SNLM) v Martine je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti.

Je ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky.

Buduje súbory zbierok textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru ako aj dokumenty umenovednej povahy so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúru, jej dejiny, prezentáciu a popularizáciu.

Spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí. Expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje literárnomúzejné fondy vo vlastných i cudzích priestoroch, prijíma výstavy iných subjektov.

Buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z celého územia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov, rozhlasových a televíznych relácií literárneho charakteru.

Podieľa sa na správe Národného cintorína (NC) s galériou pomníkov a dejateľov. Buduje kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok umiestnených na cintorínoch celého územia Slovenska.

V objekte SNLM sa nachádza trvalá expozícia, ktorá múzejnou formou približuje vývin slovenskej literatúry od 9. storočia po 20. storočie.

Súčasťou SNLM je aj Národný cintorín, ktorý sa nachádza v centre Martina. V roku 1967 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. SNLM zabezpečuje ochranársku starostlivosť o tento objekt ako národnú kultúrnu pamiatku a  vedie evidenciu pochovaných, pomníkov, hrobových miest.

Otváracie hodiny

utorok - sobota: 8,00 - 16,00

 zdroj: Slovenské národné literárne múzeum v Martine

 


Najnovšie články

Perfektné cestovné batožiny pre perfektnú dovolenku

Už máte vymyslenú a naplánovanú dovolenku? Nech už si idete oddýchnuť k moru, poznať nové kraje a mestá, vyberiete sa do...

Na dovolenku bez stresu

Je tu znova čas dovoleniek. Spolu s výberom samotného miesta je opäť dobré myslieť aj na zadné vrátka. A zvoliť si správ...

Vysoké Tatry – lokalita, ktorá vás nikdy neomrzí

Žijeme v uponáhľanom svete, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na našom zdraví. Prvé príznaky únavy ignorujeme, alebo o nic...

Na čo nesmiete zabudnúť ešte pred vycestovaním na dovolenku?

Aj keď situácia vo svete nie je ktovieako priaznivá, stále veľa Slovákov uvažuje nad tým, že si zarezervuje dovolenku pr...

Čo zohľadňovať pri výbere ubytovania?

Ak hľadáte ubytovanie, či už medzi najznámejšími hotelmi v Bulharsku, alebo na Slovensku, ochotne vám poradíme, čo si vš...