Katolícky kostol Iliašovce

iliasovce katolicky kostolKatolícky kostol v Iliašovciach je barokovo-rokoková pamiatka z rokov 1768-1770, veža a fasády dokončené roku 1797. Posvätený bol 8. septembra 1770. Jednolodie s polygonálnym uzáverom, sakristiou a predstavanou štvorpodlažnou vežou.

Priestory zaklenuté pruskými klenbami. Nad sakristiou je zemepanské oratórium. Fasády sú členené pilastrami.

Hlavný oltár je rokokový s baldachýnovým nadstavcom, v interkolumniách sú sochy sv. Petra a Pavla apoštolov, v strede obraz Oplakávania Krista od F. Wagenschöna z roku 1760. K oltáru patria dve sochy cherubínov na samostatných podstavcoch, cherubíni držia v rukách veèné svetlo v podobe strieborného srdca.

Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, rokokový, baldachýnového typu s bočnými volútami, uprostred reliéf sv. Jána Nepomuckého, po stranách sochy anjelov z čias okolo roku 1770-1780. Bočný oltár P. Márie je rokokový, pendant k predošlému, v strede pôvodná gotická socha P. Márie z rokov 1430 -1450 typu krásnych českých Madon.

Kazateľnica, spovedeľnica a organ s trojdielnou skriňou sú rokokové pochádzajúce z čias stavby kostola.

Klasicistický kalich s emailom pochádza z roku 1806. Na južnej strane presbytéria je empírová mramorová náhrobná doska staviteľa kostola z roku 1810.

Nové kostolné zvony katolíckeho kostola v Iliašovciach boli konsektované v roku 1930. V roku 1962 bola vykonaná generálna oprava organa, o tri roky neskôr sa zaèala generálna oprava kostola. V roku 1968 sa uskutočnila oprava farskej budovy. V roku 1985 sa začala oprava kostola, odvzdušňovací kanál odstránil vlhkosť z múrov, opravoval sa exteriér a interiér kostola.

V roku 1996 bola opravená kostolná veža, v roku 1997 bola zrekonštruovaná farská budova. V roku 2004 bol zreštaurovaný organ - bol daný do pôvodného stavu.

zdroj: obecný úrad Iliašovce

Najnovšie články

Perfektné cestovné batožiny pre perfektnú dovolenku

Už máte vymyslenú a naplánovanú dovolenku? Nech už si idete oddýchnuť k moru, poznať nové kraje a mestá, vyberiete sa do...

Na dovolenku bez stresu

Je tu znova čas dovoleniek. Spolu s výberom samotného miesta je opäť dobré myslieť aj na zadné vrátka. A zvoliť si správ...

Vysoké Tatry – lokalita, ktorá vás nikdy neomrzí

Žijeme v uponáhľanom svete, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na našom zdraví. Prvé príznaky únavy ignorujeme, alebo o nic...

Na čo nesmiete zabudnúť ešte pred vycestovaním na dovolenku?

Aj keď situácia vo svete nie je ktovieako priaznivá, stále veľa Slovákov uvažuje nad tým, že si zarezervuje dovolenku pr...

Čo zohľadňovať pri výbere ubytovania?

Ak hľadáte ubytovanie, či už medzi najznámejšími hotelmi v Bulharsku, alebo na Slovensku, ochotne vám poradíme, čo si vš...